ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! اگر گره ی زندگیت خسته ات کرد و افتادی به نفس نفس اگر موندی میون یه درموندگی عجیب و پرسیدی از خودت: از کجا خوردم که اینجوری زخمی شدم؟ برگرد خونه… خونه… خونه… دستانِ مادرت محل سجده است به فتوای تمام مراجع ! اذان به افق مادر است این حوالی اگر اول وقت اجابتش نکردی، قضایش را بجا بیور ببین دل و جان مادرت از وجودت خراشیده نیست؟ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ✘ بــیـشـتَـریـن ضَـربـه هــارو خــوبتًـریـن آدمــا میـخـورَن . . . واسِـــه خــوبـیـاتــون حًــد بذاریـــن ✘ ☜✘ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻟﯿــــــــــــــﺎﻗﺘﺶ" ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻣﺮﺍﻣـــــــــــﺖ ...!!!! ♥♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥♥ ♥♥ "بنام مادر" پـا به پـای غـم من پیـر شـد و حـرف نـزد...!!! داغ دیـد از من و تبخـیر شـد و حـرف نـزد...!!! شب به شب منتظرم بود و دلش پر آشوب.!!! شب بـه شب آمـدنـم دیـر شد و حـرف نزد.!!! غصـه میخـورد کـه مـن حـال خـرابـی دارم...!!! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ..........…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you http://sokooottalkh1377.mihanblog.com 2017-10-19T06:40:14+01:00 text/html 2017-08-21T02:45:32+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . ... http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/166 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2015/01/sad-text-love-Amazing-ir-17.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عکس نوشته عاشقانه" style="margin-top: 0px;" height="511" width="511"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-08-06T15:28:57+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . خداروشکر http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/163 <div align="center"><br><br><br><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#CC9933"><br>خدایا شکرت بابت همه چی</font><br></div> text/html 2017-07-06T15:43:40+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . آرامش http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/162 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" color="#336666"><br>کنکور رو دادم تموووووووووم <br><br>آخییییییییییییییش الان یه نفس راحت میکشم<br><br>از نتیجه هم راضی بودم بنظرم خوب دادم<br></font><br></font><br><img class="irc_mi" src="http://bayanbox.ir/view/3606859306947478631/photo-2016-02-19-03-41-52.jpg" alt="نتیجه تصویری برای آرامش بعد از کنکور" style="margin-top: 0px;" width="537" height="489"></div> text/html 2017-07-04T14:50:39+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . دلم گرفت http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/161 <div align="center"><font color="#996633" face="Mihan-Nassim" size="4">سلام خوب نیستم <br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#996633"><br>دلم گرفت در واقع دلم شکست<br><br>بعضی وقتا از یه آدمایی توقع یه حرفا و یه رفتارایی رو نداری <br><br>چون اونارو از خودت میدنی<br><br>بعضی وقتا وقتی یکی یه حرفی میزنه دلت میشکنه<br><br>چون از اون آدم توقع داشتی همدردت باشه <br><br>ولی اون خوده درده <br><br>بعضی وقتا خیلی از حرفا و رفتارا رو تحمل میکنی و با یه سکوت از کنارشون میگذری<br><br>چون ارزش جواب دادن نداره<br><br>ولی بعضی وقتا که انتظار همدردی داری تو همون موقع انتظار <br><br>حرفی میشنوی که از درون میشکنی<br><br>امشب دلم شکست ولی میدونم خدا جواب دل شکستمو میده<br><br>میدونم خدا پناهگاه درمونده هاس درمونده از آدما<br><br>بعضی وقتا آشناهای آدم یه حرفی میزنن که اگه اون حرف یه سنگ بود <br><br>میشد باهاش دیوار خراب کنی شکستن دل که جای خود دارد<br><br>وقتی از کسی که توقع نداری ضربه میخوری دیگه از هیچکس نباید توقع داشته باشی<br><br>کاش آشناهای آدما غریبه بودن چون غریبه ها بهتر حرمت رو حفظ میکنن<br><br>چون غریبه ها بهتر درکت میکنن بهتر میفهمنت<br><br>غریبه ها بهتر کشفت میکنن خودی ها بلدن خوردت کنن</font><br><br><br><br><br><br></font></div><font size="4"><br><br> </font> text/html 2017-05-27T13:06:25+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . فدای تبسمت آقا... http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/160 <div align="center"><img style="margin-top: 57px;" alt="Image result for ‫لبخند رهبرم‬‎" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/iNxRVeJ0URah7AZi-73kxuM23qlArtuDEuQGIip-H5UgiHpHaoMcFQ/s/w535/" class="irc_mi" height="372" width="535"><br><br><br></div> text/html 2017-05-27T11:14:27+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . رفیق... http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/77 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/wOqljsxf3Fi0_Z5g3vXM6lr4H8OXO3B64G8YzLYnOZMHd8Pc44Cu8A/s/w535/" style="font-size: 11px;"><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#663333">میــــــگن ﺭﻓــــﯿﻖ ﺭﻭ ﻣﯿــﺸہ ﺩﻭ ﺟﺎ ﺷﻨﺎﺧـــــــــﺖ:<br><br> 1) ﺗﻮ ﺟﻤـــــــﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟـــــﻒ ﺑﺎﺷـــﻪ✘</font><font color="#663333"><br><br> 2) ﺗﻮ ﺟـــــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓـــــﻘﺎﯼ ﺭﻓﯿﻘـــــﺖ ﺑﺎﺷــــﻦ✘<br><br> ﺍﮔـــﻪ ﺗــــــﻮ ﺍﯾــﻦ 2 ﺟــــﺎ تنھا نمــــــوندی رفیقــــــته!!<br><br> اما مـــن یه حالــــت ســـوم ھم اضـــــــافه میکنــــم:<br><br> توی شادیــــاش یـــه قـــــدم بیا عـــــقب و چیــــــزی نگـــــو✘<br><br> اگه خــــــودش جاتـــو خـــالی دیـــــدو و صـــدات کرد بدون رفــــیـقته‌...</font></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#663333"><br><br></font></font><br><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#663333">° ﺑــﻪ ﮐﺴـــﻲ ﺑــﮕـــــﻮ . . . ○• ﺭﻓﻴــــــــــــﻕ . . . ●° ﮐـــﻪ ﺍﮔــــﻪ ﺻـــﺪ ﻧــﻔﺮ<br><br>&nbsp;○• ﺑــــﺪتو ﮔﻔــــﺘﻦ&nbsp; ﻧـﻈﺮﺵ . . . ●° ﻧـﺴﺒـــﺖ ﺑــﻬــﺖ . . . ○•ﻋـــــﻮﺽ ﻧــــــﺸـﻪ . . .!✘✘✘<br><br><br></font><br></font><br></div> text/html 2017-03-26T05:27:35+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . سلام http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/159 <div align="center"><div align="center"><font color="#666666" face="Mihan-Nassim" size="4">سلام <br><br></font></div><font color="#666666" face="Mihan-Nassim" size="4">سال نو مبارک باشه البته با تاخیر<br><br>امسالم تحویل شد سال جدید برا همه <br><br>یه فرصت برا شروع دوباره <br><br>یه فرصت برا جبران گذشته قدر امروزایی که فردا میشن دیروز رو خوب بدونین<br><br>فرصت کوتاهه همیشه وقت جبران نیست<br><br>امیدوارم امسال سال خوبی برا همه باشه خصوصا برا کنکوریا<br><br>امیدوارم به آرزوهای خوبتون برسین<br><br>امیدوارم سایه پدر و مادرتون بالای سرتون باشه <br><br>امیدوارمای زیادی براتون دارم برا همشون دعا میکنم<br><br>امروز که این پست و میذارم دقیقا 14 هفته مونده تا کنکور<br><br>اولین پستم تو سال 96 اینه <br><br>و آخرین پستمه تا 15 تیر 96 کنکورمو که دادم آپ میکنم<br><br>دعا کنید برام دعا کنید این روزای باقیمونده خوب درس بخونم <br><br>دعا کنید کنکورمو خوب بدم <br><br>دعا کنید شرمنده نشم <br><br>دعا میکنم کنکورتون رتبه دلخواهتون رو بیارین <br><br>موفق باشید <br><br><font color="#990000"><br></font></font><div align="right"><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="4">پی نوشت :اولین آزمون جمع بندی مشابه کنکور رو خووووب دادم خدارو شکرت<br><br>دومیش افتضااااااااح بود <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></font></div><br><br></div><br> text/html 2017-03-06T11:57:41+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . تولد http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/158 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://persianbax.ir/wp-content/uploads/2016/11/toptoop.irD8B9DAA9D8B320D8AAD988D984D8AFD98520D985D8A8D8A7D8B1DAA9..jpg" alt="Image result for ‫تولدم مبارک‬‎" style="margin-top: 0px;" height="412" width="458"><br><br><font color="#339999"><br></font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><strong>تولد</strong> خودم مبارک باشه</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4">یک سال دیگه گذشت</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4">منم یک سال بزرگتر شدم…</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4">یـکسالی که نمی دونم توش واقعا تونستم « بزرگ »بشم یا نه ؟ …</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4">تونستم همونی باشم که هستم ؟ …</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4">نمی دونم … شاید اونجوری که می خواستم باشم نبودم….</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4">ولی یکسال بزرگتر شدم…اونم خیلی سریع….</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4">خدایا دلم هوای دیروز رو کرده هوای روزهای کودکیمو دلم میخواد</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4">مثل دیروز قاصدکی بردارم و آرزوهام رو به دستش بسپرم</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4">دلم میخواد دفتر مشقم رو باز کنم و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی رو</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#339999" size="4">میخوام خط خطی کنم تمام اون روزایی که دل شکستم و دلمو شکستن</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><br></p></div> text/html 2017-02-28T03:56:47+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . ایل من http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/156 <font color="#996633"> </font><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim">ایل من گر چه گرفتار سکوتی تو هنوز / وارث زاگرس و اسب و بلوطی تو هنوز</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من گر چه جوان بودی و پیرت کردند / سهم تو شاه شدن بود وزیرت کردند</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من گر چه غرور تو سیاووشی بود / سالها نام تو در کنج فراموشی بود</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من گر چه به یک عربده لالت کردند / و ستم ها به تو و رستم زالت کردند</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من گر چه به ترفند فریبت دادند / نام تحقیر به رفتار نجیبت دادند</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من گر چه درختان تو را دار زدند / و کلاغان به عقابان تو منقار زدند</font></p><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim">ایل من گر چه رهاندند پلنگت را هم / وحشت آلوده گرفتند تفنگت را هم</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من گر چه تو را خانه نشین می خواهند / و برای تو شبی بد تر از این می خواهند</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من گر چه خزان ذوق بهارت را خورد / باد آمد همه ی دار و ندارت را برد</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim">ایل من گر چه به طاغوت قیاست کردند / بارها خنده به اندوه لباست کردند</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من گر چه لقب های بزرگت دادند / یوسفت کرده و هر بار به گرگت دادند</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من گر چه به تاریخ تو نیرنگ زدند / تیشه بر ریشه ی اندیشه و فرهنگ زدند</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من در پی موسایی و آبت برده است / خوانده بر چینه خروسان و تو خوابت برده است</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من دشت گل و زرده و تارازت کو / ترکه ات کو درکت کو دهل و سازت کو</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>گر چه چندیست در این ایل سیاوش مرده است / پشت خاکستر هر طایفه آتش مرده است</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من گاله بزن موسم دلتنگی نیست / ذره ای عاطفه در قلب علازنگی نیست</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من فتنه گران هفت و چهارت کردند / آب در چاله ی این ایل و تبارت کردند</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ابتدا در سر ما نور خرد را کشتند / با همین شعبده سردار اسد را کشتند</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من جار بزن شیون و دندال بس است / داغ سهراب برای جگر سال بس است</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من حق تو غم نیست خدا می داند / پاسخ عشق ستم نیست خدا می داند</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>ایل من کوچ کن امشب همه را بر گردان / چادر و اسب و رمه را برگردان</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Nassim"><br>زندگی بی حرکت شور ندارد پوچ است / آخرین راه نجات همه ی ما کوچ است</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font color="#996633" face="Mihan-Nassim"><img class="irc_mi" src="http://www.bakhtiary.org/image/Bakhtiari-tribe.jpg" style="margin-top: 64px;" alt="Image result for ‫ایل بختیاری‬‎" height="285" width="418"></font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font color="#996633"><br></font></p><font color="#996633"> </font> text/html 2017-01-14T09:06:43+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . این زندگی http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/155 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ff9966">متنی بسیار زیبا از نیما یوشیج :</font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff9966"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff9966"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff9966"><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ff9966"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ !</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !!!</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگی...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد..</div></span></font><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ff9966"><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#ff9966"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ . . .</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﻻﺍﻗﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ . . .</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ . . .</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺑﺮﺗﻨﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﮔﺸﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻫﻦ . . .</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺁﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ، ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺁﺏ . . .</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏ . . .</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ . . .</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ . . .</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﯽ ، ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ . . .</div><div style="text-align: center;"><br></div></span></font><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font color="#ff9966">ﺣﯿﻒ ﻫﺮﮔﺰﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ !</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bafran.com/wp-content/uploads/2015/08/1403172-59507310e0d2e1bd08176555ebe338f7-l.jpg" alt="نتیجه تصویری برای زندگی میگذرد"></div></span></font> text/html 2017-01-12T16:20:40+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . فقر یعنی.. http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/154 <font color="#993300"> </font><div style="text-align: center;"><font color="#993300"><span style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">فقر چیست ؟</font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993300"><br></font></div><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">دوتا ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ دوتا ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯼ ﺩﻫﻨﺖ.</div></span></font><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ:</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">استفاده از لوازم آرایشی برای یک دختر از نخ دندانش واجب تر باشه</div></span></font><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﻓﺨﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻭ ﺯﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﻭﺳﻄﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﯽ&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﻧﺪﻭﻧﯽ.</div></span></font><div style="text-align: center;"><font color="#993300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993300"><br></font></div><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ.</div></span></font><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ.</div></span></font><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ، ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ ﺟﺮأﺕ ﻧﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﮐﻪ&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">((ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ...))</div></span></font><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﻭﺭﺯﺵ ﻧﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯼ.</div></span></font><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﯽ.</div></span></font><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﺨﭽﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ.</div></span></font><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﻤﮑﻪ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺯﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯼ.</div></span></font><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font color="#993300"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">▶️ فقر, فقط.فقر مادی نیست ▶️</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div></span></font><font color="#993300"> </font> text/html 2017-01-09T16:11:40+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . دلم گرفته... http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/153 <font color="#339999"> </font><div align="center"><font color="#339999"><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img class="irc_mi ix7uTUCU5SkU-pQOPx8XEepE" alt="نتیجه تصویری برای دل گرفته" style="margin-top: 0px;" src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/3/19/13/500x500_1458381082337118.jpg" height="393" width="393"><br><br>خیلی وقته که از حال و هوام تو وبم چیزی ننوشتم <br><br>خیلی وقته که گاهی اوقات که دلم میگیره دیگه دست و دلم به نوشتن نمیره ...<br><br>یجوریه حالم نمیدونم بگم چطوریه اما گرفته ...<br><br>دلم میخواست الان یکی کنارم بود باهاش حرف میزدم درد و دل میکردم <br><br>گریه میکردم تا آروم شم خواهرم نداریم حداقل بدرد این روزامون بخوره...<br><br>مامانمم رفته بیمارستان دلش آروم قرار نداشت که بمونه خونه <br><br>نتونست نره و علی رو خودش نبینه که بفهمه عملش خوب بود حالش خوبه یا نه <br><br>خدارو شکر حالش خوبه...<br><br>خلاصه هیششکی نبود باهاش حرف بزنم گوشیمم خاموش کردم <br><br>و نمیتونم به کسی پیام بدم تا بعد کنکور البته حوصله پیام دادن رو هم ندارم کلا<br><br>برا همین مجبور شدم دوباره بیام و بنویسم تا آروم بگیرم<br><br>امسالم با همه خوبی و بدیاش داره تموم میشه <br><br>بازم آخراش فهمیدم داره میره ، میگذره ، و دیگه نیست <br><br>اینم عمر منه که هی میگذره و میگذره و دیگه ندارمش استفاده مفید هم که نداشتم<br><br>یه روزیم نوبت رفتن من میرسه یه روزی که منم کفن بپوشم <br><br>و اون روز دیر نیست زمان میگذره تا اون روز برسه فقط امیدوارم عاقبتم بخیر باشه <br><br>خیلی خوب میشد آدم بدونه کیا بعد مرگش براش آروم و قرار ندارن <br><br>کیا ناراحتن و کیا خوشحالن دوست و دشمن و میشناسه <br><br>تا بفهمه به کی ارزش و بها بده و به کی در حدش ...<br><br>تو این یه سال البته هنوزم یه سال کامل که نشد <br><br>آدمای جدیدی اومدن کنارمون به هر دلیلی ...<br><br>تا ببینیم تو سال 96 که کم کم داه نزدیک میشه چه آدمایی به جمعمون اضافه میشن ...<br><br>یه کنکوریم ولی وضع درس خوندنم هیچ تعریفی نداره <br><br>ولی توقعمم بالاس اما حس خوبی نسبت به کنکور دارم نمیدونم چراااا؟؟؟<br><br>الانم که امتحانا واقعا حوصله مدرسه رفتن ندارم همه میگن دبیرستان بهترین دورانه <br><br>آره هست ولی با کسایی که خوش باشی ولی تا حالا از تغیر رشتم پشیمون نشدم <br><br>بگذریم که اینم میگذره <br><br>چه عمر و زندگی شده عمر و زندگی من که همش میگم میگذره <br><br>کاش بتونم اونی بشم که دوس دارم <br><br>وقتی آدم دلش میگیره وقتی بنویسه آروم مشه حالا از هرچی و هرکی که میخواد باشه <br><br>فقط بنویسه نمیدونم این نوشتن چه رازی داره که انقدر با نوشتنش آروم میشی<br><br>الانم من نوشتم یکی از شرق یکی از غرب یکی از زندگی یکی از مرگ<br><br>خلاصه آروم شدم ...<br><br></font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img class="irc_mi iyKUoX0Du58U-pQOPx8XEepE" alt="نتیجه تصویری برای دل گرفته" style="margin-top: 0px;" src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/12/21/500x500_1465751760618449.jpg" height="393" width="393"><br><br><br></font></font></div><font color="#339999"> </font> text/html 2017-01-06T14:17:45+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . زندگی یعنی.. http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/152 <div align="center"><br><font face="Mihan-Nassim" color="#FF9966" size="4"><img class="irc_mi irkGAlVY31RI-pQOPx8XEepE" style="margin-top: 0px;" src="http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/3/1/0/1456780371803992.jpg" alt="نتیجه تصویری برای زندگی میگذرد" height="393" width="393"><br><br>گله هارابگذار!<br><br> ناله هارابس كن!<br><br> روزگارگوش ندارد كه تو هی شِكوه كنی!<br><br> زندگی چشم ندارد كه ببیند اخم دلتنگِ تو را...<br><br> فرصتی نیست كه صرف گله وناله شود!<br><br> تابجنبیم تمام است تمام!!<br><br> مهردیدی كه به برهم زدن چشم گذشت....<br><br> یاهمین سال جدید!!<br><br> بازكم مانده به عید!!<br><br> این شتاب عمراست ...<br><br> من وتوباورمان نیست كه نیست!!<br><br> زندگی گاه به كام است و بس است؛<br><br> زندگی گاه به نام است و كم است؛<br><br> زندگی گاه به دام است و غم است؛<br><br> چه به كام و<br><br> چه به نام و<br><br> چه به دام...<br><br> زندگی معركه همت ماست...زندگی میگذرد...<br><br> زندگی گاه به نان است و كفایت بكند؛<br><br> زندگی گاه به جان است و جفایت بكند‌؛<br><br> زندگی گاه به آن است و رهایت بكند؛<br><br> چه به نان<br><br> و چه به جان <br><br> و چه به آن...<br><br> زندگی صحنه بی تابی ماست...زندگی میگذرد...<br><br> زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛<br><br> زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛<br><br> زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛<br><br> چه به راز <br><br> و چه به ساز<br><br> و چه به ناز...<br><br> زندگی لحظه بیداری ماست...زندگی میگذرد...<br><br></font><img class="irc_mi irkGAlVY31RI-pQOPx8XEepE" alt="نتیجه تصویری برای زندگی میگذرد" style="margin-top: 0px;" src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/3/1/1435872099621901.jpg" height="393" width="296"><br></div><font face="Mihan-Nassim" color="#FF9966" size="4"> </font> text/html 2017-01-06T05:57:26+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . قرار بود با سواد شویم... http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/151 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">قرار بود با سواد شویم</font><font color="#999999"><font color="#339999"><br><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">یک عمر صبح زود بیدار شدیم... <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> لباس فرم پوشیدیم... <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> صبحانه خورده و نخورده... <br><br></font><font style="direction: ltr;" size="4" face="Mihan-Nassim"> خواب و بیدار... <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> خوشحال یا ناراحت ...<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> با ذوق یا به زور... <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> راه افتادیم به سمت مدرسه<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> قرار بود با سواد شویم<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> روی نیمکت های چوبی نشستیم<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> صدای حرکت گچ روی تخته ی سبز رنگی که می گفتند<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> سیاه است را شنیدیم <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> با زنگ تفریح نفس راحت کشیدیم <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> و زنگ آخر که می خورد<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> مثل یک پرنده که در قفسش باز می شود<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> از خوشحالی پرواز کردیم<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> قرار بود با سواد شویم<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> بند دوم انگشت اشاره مان را زیر فشار قلم له کردیم و مشق نوشتیم<br>&nbsp;</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"> به ما دیکته گفتند<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> تا درست بنویسیم<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> گفتند</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">از روی غلط هایت بنویس<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> تا یاد بگیری،<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ما نوشتیم و یاد گرفتیم<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> و بعد<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> نگرانی... <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> دلهره... <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> حرف مردم...<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> شب بیداری و تارک دنیا شدن<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> کنکور شوخی نداشت... <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> باید دانشجو می شدیم... <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> قرار بود با سواد شویم<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> دانشگاه و جزوه و کتاب و امتحان و نمره و معدل...<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> تمام شد</font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> تبریک ...<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> حالا ما دیگر با سواد شدیم<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> فقط می خواهم چند سوال بپرسم<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ما چقدر سواد رفتار اجتماعی داریم؟<br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ما چقدر سواد فرهنگی داریم؟ <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ما چقدر سواد رابطه داریم؟ <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ماچقدر سواد دوست داشتن داریم؟؟ <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ماچقدر سواد انسانیت داریم؟ <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> و ما چقدر سواد زندگی داریم؟<br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#339999"> قرار بود با سواد شویم...<br></font><br></font></font><br><img class="irc_mi i1Ucxl2sqSPw-pQOPx8XEepE" alt="نتیجه تصویری برای عکس نوشته شعور یعنی" style="margin-top: 0px;" src="http://images.persianblog.ir/223193_2UxADwNT.jpg" width="454" height="393"></div> text/html 2016-12-26T06:34:52+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . قضاوت ممنوع http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/150 <font size="3"> <br></font><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#336666"><br><font color="#66CCCC">خوب یاد گرفته ایم برانداز کردن همدیگر را!<br><br>یک خط کش این دستمان !<br><br>یک ترازو آن دستمان !<br><br>اندازه می گیریم و وزن می کنیم<br><br>آدم ها را<br><br>رفتارشان را<br><br>انتخاب هایشان را<br><br>تصمیم هایشان را<br><br>حتی قضا و قدرشان را !!<br><br>به رفیقمان یک تکه سنگینی می اندازیم،<br><br>بعد می گوییم<br><br>خیر و صلاحت را می خواهم !<br><br>غافل از اینکه چه برسر او می آوریم !<br><br>در جمع ، هرکس را یک جور <br><br>مورد بررسی قرار می دهیم<br><br>آن یکی را به ازدواج نکرده اش<br><br>این یکی را به ازدواجی که کرده <br><br>آن دیگری را..<br><br>یکی هم نیست گوشمان را بگیرد که :<br><br>آهای!<br><br>چندبار به جای او بوده ای<br><br>که حالا اینطور راحت نظر می دهی<br><br>حواسمان نیست که چه راحت<br><br>با حرفی که در هوا رها میکنیم<br><br>چگونه یک نفر را به هم می ریزیم<br><br>چندنفر را به جان هم می اندازیم<br><br>چه سرخوردگی یا دلخوری بجای میگذاریم<br><br>چقدر زخم میزنیم...<br><br>حواسمان نیست که ما می گوییم و رها میکنیم <br><br>و رد می شویم اما یکی ممکن است گیر کند<br><br>بین کلمه های ما<br><br>بین قضاوت های ما<br><br>بین برداشت های ما<br><br>دلی که می شکنیم ارزان نیست...<br><br>پروردگارم! قاضی تویی<br><br>کمک کن" هیچوقت قضاوت نکنیم"<br></font><br></font></div><font size="3"> </font> text/html 2016-11-14T07:13:17+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . خدایاااااا شکرت... http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/149 <div align="center"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><br></font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#996633">سر کلاس نشته بودیم یکی از دوستام گفت <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">دلم میخواد برم کربلا بهش گفتم انشا... سال دیگه بعد کنکورت<br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">برگشت بهم گفت اگه تا سال دیگه زنده نبودم که برم چی <br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">بهش گفتم اگه تا سال دیگه زنده نبودی کنکور بدی چی درضمن بادمجون بم آفت نداره هیچی نگفت<br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">چرخ دنیا جوری چرخید که امامم اسم منو تو لیست زائراش نوشت <br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">قسمتم شد برم کربلا پاسورتم امروز رسید ویزام دیروز<br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">قرار نبود برم حتی تو فکر رفتن نبودم <br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">یدفه ای شد همه چی من حتی امید نداشتم ویزا و پاسورتم بیاد <br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">دنیا تو یه ماه بهم فهموند وقتی آدم دلش هوایی بشه هیچ چیز نمیتونه جلودارش بشه <br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">حتی کنکور<br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">دعا میکنم قسمتش بشه بره کربلا.<br><br></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#996633">ای که حاجت ز حسین میطلبی دقت کن &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پرچم شاه بسوی جرم عباس است<br><br></font></font><font face="Mihan-Nassim"><font size="4" color="#996633">حضرت عباس رفتنم رو امضاء کرد</font></font></div></div><div align="center"><br><br><img class="irc_mut irA1igm8z0Mo-HwpH6ZlgJaI" alt="Image result for ‫اربعین کربلا‬‎" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPapQ_fb5bqb5-VV-QvjrqifxmvPAzzAZ7FAe3XHs0ZbTwXnKk" style="margin-top: 0px;" width="393" height="393"><br></div><br> text/html 2016-09-12T08:35:12+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . محرم 95 http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/141 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#66cccc"><br></font><img src="http://www.love98.ir/wp-content/uploads/2016/07/dcd72e4ac6d34fb68800743cf209c7b2-425.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#66cccc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#cc9933">حسین جان دلم هوای تو را دارد&nbsp; <br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#cc9933">خدا کند راست باشد که میگویند:<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#cc9933">دل به دل راه دارد<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225322550/1415825776685997_large.jpg?w=472&amp;h=315"></div> text/html 2016-09-07T12:40:52+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . سلامتی همه وجودم http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/139 <div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداشی داشتن<br><br></font><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداشی داشتن خودش یه دنیاس <br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">من خنده هاشو <br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">شوخیاشو<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">دیونه بازیاشو<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">وقتایی ک کلی تو سرو کله ی هم میزنیم<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">رو با هیچ چی عوض نمیکنم<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش ینی سر و صدا قهر و فحش و دعوا<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">یعنی صدای داد بابا و جیغ مامان رو درآوردن <br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش،یعنی اجی مدل موهام خوبه؟؟؟<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی ،اجی این لباسم بهم میاد<br><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">خودش یه دنیاس<br>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">من خنده هاشو <br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">شوخیاشو<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">دیونه بازیاشو<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">وقتایی ک کلی تو سرو کله ی هم میزنیم<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">رو با هیچ چی عوض نمیکنم<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش ینی سر و صدا قهر و فحش و دعوا<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">یعنی صدای داد بابا و جیغ مامان رو درآوردن <br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش،یعنی اجی مدل موهام خوبه؟؟؟<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی ،اجی این لباسم بهم میاد<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش داشتن یعنی، عشق<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی یه تکیه گاه محکم<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی وقتی دستاشو میگیر<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">&nbsp;ارامش به وجودت تزریق میشع<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی ،الو داداشی بدون پاستیل و لواشک بیای خونه<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">&nbsp;راهت نمیدما<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش،یعنی زندگی<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش،یعنی بزاره موهاشو بکشی<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش داشتن یه نعمت بزرگه<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش داشتن یعنی ارامش<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">و من پرنسس داداشمم<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی بی اجازه بری بیرون قلم پاهاتو خورد میکنم...<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی ببینم صورتتو...بدو روژتو پاک کن...<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی چک کردن گوشی...<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی تکیه گاه امن بعد بابات...<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی اومدن دنبالت تو راه برگشت به خونه...<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی چی میخوای برات بگیرم توله..<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">داداش یعنی خونه دوست موست رفتن ممنوع...<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">&nbsp;داداش یعنی این پسره کیه؟؟تو غلط میکنی عاشق بشی<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">&nbsp;تو عشق خودمی...<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">&nbsp;داداش یعنی یه آغوشِ گرمِ بدون منت...<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">&nbsp;داداش یعنی...زندگی.<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">ب سلامتی زندگیم محمد حسین ک با دنیا عوضش نمیکنم...<br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">دردت به&nbsp;جونم زندگیم <br><br></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#C0C0C0">میدونم زیاد اذیتت میکنم ولی خییییلی دوست دارم<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><i style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: Mihan-Nassim;"><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://toptoop.ir/files/36/52/10/10/15/toptoop.ir%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><i>&nbsp;</i></font></div> text/html 2016-07-18T10:40:53+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . سلام خداحافظی http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/136 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#996633" size="3">سلام خوبید؟؟اوضاعتون به کامه؟؟<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#996633" size="3">فقط اومدم بگم میخوام برم تا چن وقت دیگه نیستم<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#996633" size="3">ینی آپ نمیکنم ،نمیتونم بهتون سر بزنم اگه تونستم حتما میام ،<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#996633" size="3">دعا کنید برام منم براتون دعا میکنم .<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#996633" size="3">خداحافظ</font></div> text/html 2016-07-18T06:46:50+01:00 sokooottalkh1377.mihanblog.com زهرا . هههههه http://sokooottalkh1377.mihanblog.com/post/135 <div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.4px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#66cccc">بعضی وقتا<br><br></font></span></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span style="color: rgb(102, 204, 204); line-height: 20.4px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.4px;">ﺁدما<br><br></span></div></span><span style="color: rgb(102, 204, 204); line-height: 20.4px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.4px;">یه کاﺭﺍﯾﯽ میکنن<br><br></span></div></span><span style="color: rgb(102, 204, 204); line-height: 20.4px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.4px;">که دﯾﮕـه ﻧــﻤﯿﺘـونی<br><br></span></div></span><span style="color: rgb(102, 204, 204); line-height: 20.4px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.4px;">دوسشون داشته باشی<br><br></span></div></span><span style="color: rgb(102, 204, 204); line-height: 20.4px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.4px;">وﻟـی عجیب دﻟﺖ واسه<br><br></span></div></span><span style="color: rgb(102, 204, 204); line-height: 20.4px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.4px;">ﺯﻣـاﻧﮯ ﮐــه<br><br></span></div></span><span style="color: rgb(102, 204, 204); line-height: 20.4px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.4px;">دوﺳﺸـون داﺷـﺘﮯ<br><br></span></div></span><span style="color: rgb(102, 204, 204); line-height: 20.4px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.4px;">ﺗــﻨـﮓ میشه</span><span style="line-height: 20.4px;"> <br><br></span></div></span><span style="line-height: 20.4px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.4px;"><font color="#ccffff"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#ccffff"><span style="line-height: 20.4px; text-align: start;">حقایق گاهى وقتا توى شوخى پیـدا میشه<br><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"></span><span style="line-height: 20.4px; text-align: start;">اما خیلى احمقانه اس اگه فکر کنیم<br><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"></span><span style="line-height: 20.4px; text-align: start;">آدمها توى شوخی<br><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"></span><span style="line-height: 20.4px; text-align: start;">دلشون نمیشکنه…</span></font></div></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; line-height: 20.4px;"><br></span></div>