تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! - مطالب هفته اول آبان 1394

ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

هوای دل من و هوای امشبهوای دل منم مث هوای آسمون امشب بارونی بارونیه...وقتی هوا بارونیه جای خالیه آدما بیشتر احساس 

میشه...[ 1394/08/7 ] [ 21:18 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]