تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! - مطالب هفته دوم شهریور 1394

ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

کبریت


دلتنگی  janfaza88.blogfa.com

 

 

بعضی ها مثــــل کبــــــــــــــــــــریت میمونن

 

ارزش چــــــــــــندانی نــــــــــــــدارن ...

 

ولی می تونن زندگی آدم رو به آتیش بکشن[ 1394/06/14 ] [ 21:11 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

اشعار استاد محمد علی بهمنی

مرگ هم به تساوی تقسیم نمی شود


عجبا ! هیچ کس هنوز


به سهم کم اش از مرگ


                        اعتراض نکرده است


*


خیلی ها سهم بیشتری از مرگ نصیب شان

 می شود


کودک بودم که درسینما


مردی ازاسب افتاد و


آنقدر روی زمین کشیده شد که :


گریه چشم هایم را بست


بعد ها دانستم


 افتادن از اسب گریه ندارد  


خیلی ها از اصل می افتند و میمیرند

 

 [ 1394/06/14 ] [ 21:09 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

همیشه

آپلود عکس , آپلود رایگان

 

همیشه در زندگی زمان هایی وجود داره ک باید


بیخیال شد 


باید گذشت .. باید بروم... !

نه اینکه
ژشت روشنفکرانه بگیرم نه  . . .. !

اما هر چه  که  مقاوت میکنم 


باز هم بعضی چیز هارا نمیتوان آموخت .. !
 
بعضی حرفهارا نمیتوان گفت

و
بعضــــــــــــــــــــــی ها را نمیتوان دوست نداشت .. !


[ 1394/06/11 ] [ 21:46 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

پاییز

نه بهار با هیچ اردیبهشتی

نه تابستان با هیچ شهریوری

ونه زمستان با هیچ اسفندی

اندازه پاییز به مذاق خیابانها خوش نیامد

پـائیز مــهری داشـت کـه بـــَر دل هـر خیـابان مـی نشست . . .

[ 1394/06/11 ] [ 21:45 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

حوصلم پر

نه حوصله دوست داشتن دارم نه میخوام
 
 کسی دوسم داشته باشه این
 
 روز ها سردم.
 
مثل دی،مثل بهمن،مثل اسفند مثل زمستون.

احساسم یخ زده.

آرزوهایم قندیل بسته.

امیدم زیر بهمن سرد احساسم دفن شده.

نه به آمدنی دلخوشم نه از رفتنی غمگین.

........

این روز ها پر از سکوتم!
 


[ 1394/06/11 ] [ 21:42 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

کاسه صبرم


دلم پر است

 

آدم بد را هر طور که هست تحمل می کنم

 

کاسه صبـــــــــــــــــرم از کسانی پر است

 

که با ادعای خـــــوب بودن بــــدی می کنند[ 1394/06/9 ] [ 16:27 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]