تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! - مطالب هفته چهارم مرداد 1394

ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

این روزا


SAD GIRL (1)

.

این روزها فقط مےگذرند؛

تمام نمےشوند!

.

من خوبم !

خسته نیستم !

فقط گاهی دستم به زندگی نمی رود . . .

.

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می شکند همه خوشحال میشوند

بغض من که می شکند همه می گویند : چته باز ؟!!!


SAD GIRL (3)

.

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد میخواهی کودکــــ باشی

کودکی به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد

و آسوده اشکــــــ می ریزد

بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بی صدا دفـن کنی…[ 1394/05/26 ] [ 16:15 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

غمگین

ﺩﻟـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﯿـﺮﺩ …


ﺩﺭ ﻟـﺤـﻈـﻪ ﻫـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺛـﺎﻧـﯿـﻪ ﻫـﺎ …


ﻣـﯿـﺦ ﻣـﯽ ﮐـﻮﺑـﻨـﺪ ﺩﺭ ﺳـﺮﺕ !


ﺍﺷـﮏ ﻫـﺎﯾـﯽ ﻫـﺴـﺘـﻨـﺪ …


ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻋـﯿـﻦ ﺳـﺎﺩﮔـﯽ …


ﯾـﮏ ﺩﻓـﻌـﻪ …


ﻧـﺼـﻒ ﺷـﺒـﯽ ﻋـﺠـﯿـﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ !


ﻭ ﭼـﻪ ﺩﺭﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻗـﺘـﯽ …


ﻋـﺎﺩﺕ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻌـﻢ ﺷـﻮﺭِ ﺍﯾـﻦ ﺁﺭﺍﻣـﺶ !!

.

نتیجه تصویری برای غمگین که میشوی روزگار…


ﺩﻧﺒـــــﺎﻝ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ


ﻓــــﺎﻝ ﻣﺎ ﮔﺮﻓــــﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ !


ﺣﺎﻟـــــــﻤﻮﻥ ﻣﻬــــــــﻢ ﺑﻮﺩ


ﮐــــﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻫــــــﺮﺍﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘـــــــــــﯼ …


ﮐـــــــــــــﺎﺵ


ﺩﻭ ﭘــﺎ ﺩﺍﺷﺘــَﻢ …


ﺩﻭ ﭘﺎﮮ ﺩﯾﮕــﺮ !


ﯾﮏ ﭘــﺎ ﺑﺮﺍﮮ ﮔُﺬﺍﺷﺘـــﻦ ﺭﻭﮮ ” ﺧﯿﻠﮯ ﭼﯿﺰﻫــﺎ ” ,


ﻭ ﺩﯾﮕﺮﮮ


ﺑﺮﺍﮮ ﻓــــــــﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻫﻤــﻪ ﭼﮯ …

.
[ 1394/05/26 ] [ 16:11 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

خدا[ 1394/05/26 ] [ 16:04 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

....[ 1394/05/25 ] [ 22:21 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

همه زندگیم درده

همه زندگیم درد است ؛ درد !


نمی دانم عظمت این کلمه را درک می کنی یا نه ؟!


وقتی می گویم درد ، تو به دردی فکر نکن که جسم انسان ممکن است از یک بیماری شدید بکشد !


 نه ! روحم درد می کند ![ 1394/05/23 ] [ 20:52 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

مطلب رمز دار : حالم خوب نیست خیییییلی بده حالم

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


[ 1394/05/23 ] [ 01:03 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]