تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! - مطالب هفته اول مرداد 1394

ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

خدایا

 

خدایا!!!


از بـد کردن آدمهایت شکایـت داشتـم به درگــاهت…


امـا شکایتـم راپس میگیـرم…


من نفهمیدم…فراموش کرده بودم که بـدی را خلـق کـردی


تا هـــــر زمان که دلـــــم گرفت از آدمهایت…نگاهـــــم به تــ♥ـــو باشد…


گاهی فرامــــوش میکنم که وقتی کسـی کنــــــارم نیست…


معنایش این نیست که تنهایــــــــم…


معنایش اینست که هــــمه را کنار زدی تـا خودم باشم و خــــــودت…


با تـــــــو تنهایی معنا ندارد…


مانده ام تــــــــو را نداشتم چه میکردم…


دوستت دارم  خدای من
[ 1394/05/5 ] [ 23:13 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

میدونم ک خوب نیستی!!!!


   کاش اون لحظه ای که 

یکی ازم میپرسه حالت چه طوره ؟

وجواب میدم خوبم.....

کسی باشه که محکم بغلم کنه

و آروم تو گوشم بگه:

"میدونم که خوب نیستی........ "

 نتیجه تصویری برای میدونم خوب نیستی


[ 1394/05/5 ] [ 23:07 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

خداهست...

اگــــــــــــــــه دیگه از زندگیت خســـــــــــته شدی ...


اگــــــــــــــــه تمام بلا های دنیا برات پیش اومــــــــــده ...


 اگــــــــــــــــه دوست داری زود تر از این دنیـــــــــــا بری ...


اگــــــــــــــــه باورتو نســــــــبت به خودت از دست دادی ...


نا امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...


یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکی هســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ...


که همیشه به فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ...


و اون کسی نیست جز خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا


نتیجه تصویری برای خدا هست
[ 1394/05/2 ] [ 22:19 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

کاش


کـاش وَقـتهـ ـایِ تــَنهـ ـایی،


یــِکی از تو سایـه مـ ـی اومَد و مـِثلِ پــِسَرخالــه میگــُفـت:


نــ ـون بـــِگیرَم؟!


نـَـ ـفت بـــِگیرَم؟!


دِلــِ ـت گــِـرِفتِه؟!


مَنــَـ ـــم مــیگــُــفتــَم:"آره"


بَعد فــَقــَط مینــِشَست کِنارَم و سکوت میکــَرد...


مَنــَ ــم مِثلِ کــُـــلاه قِرمِزی سَرَمو میزاشتـــَ ـــم رو زانوش!

[ 1394/05/2 ] [ 22:10 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

آرزو


به آرزوی بچگی ام رسیدم

چقدر دلم می خواست تو صف اول نماز جماعت باشم

این بار نه تنها صف اول ، بلکه جلوتر از صف اول جای گرفتم

حتی جلوتر از پیش نماز

همه به من اقتدا می کنند

چقدر مهم شدم

نماز تمام میشود

همه به سمتم می آیند

روی دست بلندم می کنند

چقدر عزیز شدم

چند قدمی حرکتم می دهند

یکی فریاد می زند : 

بلند بگو لا اله الا الله . . .
 

 


[ 1394/05/2 ] [ 22:08 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

خدا

 


خدایا...

خواستم بگویم تنهایم ،

اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد ؛

چه کسی بهتر از تو ...؟[ 1394/05/2 ] [ 21:36 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

هوای دلم ابریست


خدایاااااا! خیلی وقته که دیگه خوش نمیگذره،فقط خوشم که میگذره


نتیجه تصویری برای خیلی وقته خوش نمیگذره
 [ 1394/05/2 ] [ 08:49 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]