ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

تنهایی

به سلامتی خودم که تنهــــــــــــــــام


به درک که هوا دو نفرس


هر چقدر که ادمهای اطرافت رو بیشتر میشناسی ...


تنهاییت دلچســــــــب تر میشه


[ 1394/06/18 ] [ 07:49 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]