ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

من درتردیدم تو چطور؟؟؟


من به آمار زمیــن مشکوکم...


اگر این سطح پر از آدمهاست....


پس چرا این همه دلها تنـهاست.....


بیخودی می گویند:


هیچ کس تنها نیست!!!


چه کسی تنها نیست ؟؟؟


همه از هم دورند......


JPEG image


همه در جمع...


ولی تنهایند!!!!!!!


من که در تردیدم.....تو چطور؟؟


JPEG image[ 1394/04/31 ] [ 16:22 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]