تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! - بلاتکلیفی...

ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

بلاتکلیفی...بـه رفـتن کـه فـکر مـیکنی،


اتـفاقی مـی افـتد کـه مـنصرف مـی شـوی...


مـیخواهی بـمانی،


رفـتاری مـیبینی کـه انـگار بـاید بـروی !


ایـن بـلاتکلیفی خـودش کـلی جـهنم اسـت...

[ 1394/04/22 ] [ 12:37 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]