ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

خداروشکر

خدایا شکرت بابت همه چیبرچسب ها:رتبم خوب شد،
[ 1396/05/15 ] [ 23:28 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]