تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید