تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! - این زندگی
★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!
1395/10/25 :: نویسنده : زهرا .
متنی بسیار زیبا از نیما یوشیج :ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ !

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ

ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !!!

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ...

ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ...

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ...

ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ...

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگی...

ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ...

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ...

ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ...

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ...

ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد..

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ . . .

ﻻﺍﻗﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ . . .

ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ . . .

ﺑﺮﺗﻨﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﮔﺸﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻫﻦ . . .

ﺁﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ، ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺁﺏ . . .

ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏ . . .

ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ . . .

ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ . . .

ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﯽ ، ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ . . .

ﺣﯿﻒ ﻫﺮﮔﺰﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ !


نتیجه تصویری برای زندگی میگذرد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1395/12/9 19:59
مهم نیست چقدر می مانی؛ یک روز، یک ماه، یک سال.
مهم کیفیت ماندن است.
بعضی ها در یک روز تمام دنیا را به تو هدیه می دهند.
گاهی بعضی ها یک عمر کنارت هستند،
اما جز درد هیچ چیز برایت ندارند،
خوره می شوند،
می افتند به جانت
و تا ته روحت را می خراشند،
اما بعضی ها ناب هستند
و به تو لحظه های ناب تری را هدیه می دهند.
این بعضی ها مهم نیست چقدر بمانند؛
هر چقدر هم که زود بروند،
یادشان، حس خوب بودنشان تا همیشه هست.
این آدمها و این لحظه ها رادیوانه وار دوست دارم...
زهرا .زیبا بود متشکرم
حیف که از این آدما کم پیدا میشه حیف
1395/12/9 15:06
وقتی می گوید:دوستت دارم...

زل زل در چشمهایش نگاه نکن...


بی هیچ حرفی.....بی هیچ عکس العملی....!!!

تنها با گفتن من هم دوستت دارم این لحظه را تمامش نکن...

جیغ بزن.....محکم در آغوشش بگیر....بوسه بارانش کن....

بگذار آنقدر از گفتن این کلمه به شوق بیاید..

که اگر فردا باز هم خواست بگوید :دوستت دارم...

جور دیگری بگوید....!!

یا نه.... اصلا نگوید....

دستت را بگیرد ببرد تمام دوست داشتن را نشانت بدهد.....!!

دوستت دارم مقدس است.....!!

گفتنش مسئولیت دارد......شنیدنش مسئولیت پذیری....!!

حواست باشد......
زهرا .
1395/12/5 00:17
نبقران او روز خوم سی بچیل گوم نونم کیه
زهرا .که اینطور
1395/12/4 21:57
به حان بابام مو نیدم وقتی فهمیدی اوسو خوت شرمنده ابویی
زهرا .اگر تو نیسی کیه په؟؟یکی از بچیل خومونه نه؟؟؟
1395/12/4 14:58
وقتی می گوید:دوستت دارم...

زل زل در چشمهایش نگاه نکن...


بی هیچ حرفی.....بی هیچ عکس العملی....!!!

تنها با گفتن من هم دوستت دارم این لحظه را تمامش نکن...

جیغ بزن.....محکم در آغوشش بگیر....بوسه بارانش کن....

بگذار آنقدر از گفتن این کلمه به شوق بیاید..

که اگر فردا باز هم خواست بگوید :دوستت دارم...

جور دیگری بگوید....!!

یا نه.... اصلا نگوید....

دستت را بگیرد ببرد تمام دوست داشتن را نشانت بدهد.....!!

دوستت دارم مقدس است.....!!

گفتنش مسئولیت دارد......شنیدنش مسئولیت پذیری....!!

حواست باشد...
زهرا .متشکرم مث خودت زیبا بود
1395/12/4 12:40
اووووووووی سگ عوضی جان امام حسین مو نیدم یبار یه غلطی کم دی توبه کردم په مو ایقد شعر حولیم ابو
زهرا .سگ عووووووضی خوتی خو وت شک دارم چکنم ها په مه کار داره من اینترنت اجوری
1395/12/2 23:22
خدایا
این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند
فکری کن
اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت .
1395/12/1 22:52
درست

1395/12/1 15:28
هیچ وقت
به خاطر اینکه همرنگ جماعت بشی
نقاب به صورتت نزن
شجاع باش !
خاص باش !
خودت باش !
زهرا .زیبا بود
1395/12/1 07:50
اپ شدی خبربده
زهرا .باشه
1395/12/1 07:50
سلام

اپم
زهرا .سلام
بسلامتی
اومدم
1395/11/29 22:50
همی پست اولس

سیچه سقططططط وبیییییییییی
زهرا .قلب ناشت
1395/11/29 22:50
واقعااااااااااااااااااا؟؟/
زهرا .ها
1395/11/28 19:08
سر ب وبلاگ راض بزن
زهرا .باشه.کو پستش؟؟
1395/11/28 17:00
دات بچه داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زهرا .نه سقط شد
1395/11/24 21:50
میدونی آدما بین الف تا ی قرار دارند. بعضی ها مثل ” ب ” برات میمیرند، مثل ” د ” دوستت دارند، مثل ” ع” عا شقت میشوند، مثل ” م ” منتظر می مونند تا یه روز مثل ” ی ” یارت بشن.
پیشاپیش 26 بهمن روز ولنتاین مبارک.....
زهرا .قشنگ بود
۲۶بهمن شما هم مبارک
1395/11/23 21:28
تنها نشسته ام و چای مینوشم و بغض میکنم


هیچکس مرا به یاد نمی آورد

این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی

و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم . . .
زهرا .
غصه نخوریا مام آرزوی کسی نیستیم
1395/11/22 14:47
واقعیت
نه پاهایِ رفته ی تو بود
نه دلِ شکسته ی من
واقعیت
خستگیِ دل بود
از تکرارِ دلتنگی هایِ مدام
از گفتنِ دوستت دارم هایِ بی پاسخ
از اینکه هرکه آمد و گفت
خوب است ؟
لبخند زدم و گفتم خوب، سلام دارد
اما آنها چه خبر داشتند
از بی خبریِ من حتی ؟
گوش هایم هم خسته بود
از شنیدنِ بهانه هایِ تکراری
از دروغ هایِ تلخی که
برایِ خودم شکر چاشنیش می کردم
بلکه هضم شود کمی
نه جانم !
واقعیت این نیست که تو رفته ای
واقعیت این است که من تو را
با تمامِ روزهایِ آمده و نیامده
کنارِ بی راهه ی آدمکهایِ تکراری
جا گذاشته ام
به امیدِ
یافتنِ
خنده ای از جنسِ
حقیقت
زهرا .زیبا بود
1395/11/22 13:51
سلام
ممنونم از حضورتون
لینک شدید
در صورت تمایل منو هم لینک کنید
زهرا .سلام متشکرم خوش اومدی
منم لینکت کردم
1395/11/21 19:13
ایقد کیف اده من مدرسه بقران همس بزنو برقصه بویری بی ساز ارقصه
زهرا .حلا کیف کن منرم بعد کنکورم همطو کیف اکنی یا ار وت پرسیم رتبت چند ووبی مث امتحانل نگی چند ووبی اوسو هرچی فحش بلدم و بلد نیسم وت ادم
1395/11/18 00:58
ن ترک بوزی مو باحال تر بی ایقدخندس شک اوی دوون ز تیاس
امروزبم گو سی نمره داین داروم سیت خخخخخخخخ
خیلی اذیتس کنم بویریگو نیشته وازکنی دل پیانه ابری اوسو ما یچی اگیم بق اکنه
زهرا .از نظر مو هو باحال تر بی
خووت اکنه
خدا بویرینه نکشه
1395/11/17 15:26
سلام خووی
ب طاهره پرسیدی
زهرا .سلام ها پرسیم ولی هیچیش به اندازه چیته کارده راضیه باحال نبی
1395/11/15 14:14
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑــــــﻪ ﺩﻟــﺖ ﺑﺎﺷـــﺪ …

ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫـــﺮ ﺟﺎﯾـــﯽ ﻧﮕــﺬﺍﺭ …

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺩﻝ ﺭﺍ ﻣـــے ﺩﺯﺩﻧــﺪ …

ﺑـﻌـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺩﺭﺩﺷﺎﻥ ﻧﺨـــــﻮﺭﺩ

ﺟــﺎے ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﭘﺴـــﺖ !

ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳطـﻞ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻣﯽ ﺍﻧــــﺪﺍﺯﻧــــﺪ !!!

ﻭ ” ﺗـﻮ ”

ﺧﻮﺏ مـــے ﺩﺍﻧــے ﺩﻟــےﮐــﻪ

ﺍﻟﻤﺜﻨﯽ ﺷـﺪ !

ﺩﯾـﮕﺮ ﺩﻝ ﻧـﻤــــے ﺷــﻮﺩ …
زهرا .بسیااااااار زیبا بود سپاسگذارم
1395/11/9 22:09
وووووووووووی توکنکورکه هی بیشترابو3شنبه دفترچه ها ایان
ازمون نیرم ازای ماه ارم
زهرا .ها بههههههههههههه ثبت نام
آفرین
1395/11/9 22:08
خوموبدم ایا حفظ کنم خورم
زهرا .همشم حفظ کردن نیس
1395/11/9 18:26

..ღ♥ღ
..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ
.......................ღ♥ღ
...........ღ♥ღ...ღ♥ღ
...........ღ♥ღ
...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ
...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ
....................................................ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..............................@@................ღ♥ღ
.

زهرا .
1395/11/9 16:29
لایـــــــــــــــــک
بسیار زیبا
زهرا .متشکرم
1395/11/9 10:00
ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻧﺪﻭﻧﯽ ﺑﻌﺪﺵ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﯾﻪ ﺭﻭﯾﺎﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺭﺍﺯﺵ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﺧﺪﺍ
ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﻦ
ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍﺿﯿﻢ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﺗﻮ
ﻭ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ
ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻫﻢ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ… ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻠﺦ
ﻭ ﺑﺪﻭﻥ که ﺧﺪﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﯽ
ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﺖ ﺑﺸﻪ
ﻭﻗﺘﯽ
خدا
فقط خدا..
زهرا .بسیار زیبا
1395/11/8 09:56
ای بوووووووووووووووووی کاش مم بیویدم انسانی
نیرم کانون بقران
خخخخخخ اخی یادس بخیر چقد اذیتس اکردیم
زهرا .ینی تو نونسی تش گریه ی حلا خو ده نومی
گزینه 2 اری؟سنجش اری؟؟حلا هرجا اری ترازت چنده؟؟
ها اووووووووووف خدا نیبخشمون
1395/11/7 15:49
خومونونم تاریخ دقیق کنکورکی هده اوسوتواگی کی جشنه
اگوم تستاقرابت انسانی چه سختن
زهرا .کنکور ما 15 تیر اشا یه روز بعد اما ینی 16
اوسو هم اگون رشته انسانی آسونه...انصافا ترازت چنده کانون؟؟
امروز هی دینی دوم اخوندم یاد خانوم رضایی وسم درس آخر صفحه آخرش او بالا صفحه شرایط روزه در مورد جنابت بی سرش نخوند سیمون ایقد خندم گره
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


اگر گره ی زندگیت خسته ات کرد و افتادی به نفس نفس
اگر موندی میون یه درموندگی عجیب
و پرسیدی از خودت: از کجا خوردم که اینجوری زخمی شدم؟
برگرد خونه… خونه… خونه…
دستانِ مادرت محل سجده است به فتوای تمام مراجع !
اذان به افق مادر است این حوالی
اگر اول وقت اجابتش نکردی، قضایش را بجا بیور
ببین دل و جان مادرت از وجودت خراشیده نیست؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
✘ بــیـشـتَـریـن ضَـربـه هــارو خــوبتًـریـن آدمــا میـخـورَن . . .
واسِـــه خــوبـیـاتــون حًــد بذاریـــن ✘
☜✘ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻟﯿــــــــــــــﺎﻗﺘﺶ" ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻣﺮﺍﻣـــــــــــﺖ ...!!!!
♥♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥♥ ♥♥
"بنام مادر"

پـا به پـای غـم من پیـر شـد و حـرف نـزد...!!!
داغ دیـد از من و تبخـیر شـد و حـرف نـزد...!!!
شب به شب منتظرم بود و دلش پر آشوب.!!!
شب بـه شب آمـدنـم دیـر شد و حـرف نزد.!!!
غصـه میخـورد کـه مـن حـال خـرابـی دارم...!!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

..........…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•

........I Love you

.......I Love you

......I Love you

.....I Love you

....I Love you

...I Love you

..I Love you

.I Love you

.I Love you

.I Love you

..I Love you

...I Love you
........I Love you

.......I Love you

......I Love you

.....I Love you

....I Love you

...I Love you

..I Love you

.I Love you

.I Love you

.I Love you

..I Love you

...I Love you
........I Love you

.......I Love you

......I Love you

.....I Love you

....I Love you

...I Love you

..I Love you

.I Love you

.I Love you

.I Love you

..I Love you

...I Love you

مدیر وبلاگ : زهرا .
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بیست اسکریپت

کج شدن تصاویر

کد سیاه و سفید شدن عکس ها