تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! - وقار

ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

وقار

سنجاق کرده اند

حیارا

عفت را

مهربانی را

عشق را

صفارا

ایمان را

ویک عالم چیزدیگررابه چادرت..

برای همین است...

که این چنین "سنگین وباوقار"راه میروی بانو[ 1394/11/14 ] [ 13:33 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]