تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! - خاطره...

ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

خاطره...[ 1394/11/8 ] [ 23:23 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]