تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! - اشک

ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

اشک


  مگه اشک چقدر وزن داره…؟

که با جاری شدنش ، اینقدر سبک می شیم…[ 1394/10/25 ] [ 23:02 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]