تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!
★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/05/14 :: نویسنده : زهرا .


نگران نباش 


نمیشود دوستت نداشت 


لجم هم بگیرد ازدستت 


دفترچه خاطراتم 


پرازفحش های عاشقانه میشود ! 


 


هـــــــــــی .......


بغض لعنتی یا...بشکن 


یا...تو گلوم حل شو 


خفه کردنم عادلانه نیست  ...! 

نتیجه تصویری برای بغض لعنتی


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/05/6 :: نویسنده : زهرا .

 

خدایا!!!


از بـد کردن آدمهایت شکایـت داشتـم به درگــاهت…


امـا شکایتـم راپس میگیـرم…


من نفهمیدم…فراموش کرده بودم که بـدی را خلـق کـردی


تا هـــــر زمان که دلـــــم گرفت از آدمهایت…نگاهـــــم به تــ♥ـــو باشد…


گاهی فرامــــوش میکنم که وقتی کسـی کنــــــارم نیست…


معنایش این نیست که تنهایــــــــم…


معنایش اینست که هــــمه را کنار زدی تـا خودم باشم و خــــــودت…


با تـــــــو تنهایی معنا ندارد…


مانده ام تــــــــو را نداشتم چه میکردم…


دوستت دارم  خدای من


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/05/6 :: نویسنده : زهرا .

   کاش اون لحظه ای که 

یکی ازم میپرسه حالت چه طوره ؟

وجواب میدم خوبم.....

کسی باشه که محکم بغلم کنه

و آروم تو گوشم بگه:

"میدونم که خوب نیستی........ "

 نتیجه تصویری برای میدونم خوب نیستی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/05/2 :: نویسنده : زهرا .

اگــــــــــــــــه دیگه از زندگیت خســـــــــــته شدی ...


اگــــــــــــــــه تمام بلا های دنیا برات پیش اومــــــــــده ...


 اگــــــــــــــــه دوست داری زود تر از این دنیـــــــــــا بری ...


اگــــــــــــــــه باورتو نســــــــبت به خودت از دست دادی ...


نا امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...


یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکی هســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ...


که همیشه به فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ...


و اون کسی نیست جز خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا


نتیجه تصویری برای خدا هست


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/05/2 :: نویسنده : زهرا .


کـاش وَقـتهـ ـایِ تــَنهـ ـایی،


یــِکی از تو سایـه مـ ـی اومَد و مـِثلِ پــِسَرخالــه میگــُفـت:


نــ ـون بـــِگیرَم؟!


نـَـ ـفت بـــِگیرَم؟!


دِلــِ ـت گــِـرِفتِه؟!


مَنــَـ ـــم مــیگــُــفتــَم:"آره"


بَعد فــَقــَط مینــِشَست کِنارَم و سکوت میکــَرد...


مَنــَ ــم مِثلِ کــُـــلاه قِرمِزی سَرَمو میزاشتـــَ ـــم رو زانوش!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/05/2 :: نویسنده : زهرا .

به آرزوی بچگی ام رسیدم

چقدر دلم می خواست تو صف اول نماز جماعت باشم

این بار نه تنها صف اول ، بلکه جلوتر از صف اول جای گرفتم

حتی جلوتر از پیش نماز

همه به من اقتدا می کنند

چقدر مهم شدم

نماز تمام میشود

همه به سمتم می آیند

روی دست بلندم می کنند

چقدر عزیز شدم

چند قدمی حرکتم می دهند

یکی فریاد می زند : 

بلند بگو لا اله الا الله . . .
 

 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/05/2 :: نویسنده : زهرا .

 


خدایا...

خواستم بگویم تنهایم ،

اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد ؛

چه کسی بهتر از تو ...؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/05/2 :: نویسنده : زهرا .


خدایاااااا! خیلی وقته که دیگه خوش نمیگذره،فقط خوشم که میگذره


نتیجه تصویری برای خیلی وقته خوش نمیگذره
 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/31 :: نویسنده : زهرا .


من به آمار زمیــن مشکوکم...


اگر این سطح پر از آدمهاست....


پس چرا این همه دلها تنـهاست.....


بیخودی می گویند:


هیچ کس تنها نیست!!!


چه کسی تنها نیست ؟؟؟


همه از هم دورند......


JPEG image


همه در جمع...


ولی تنهایند!!!!!!!


من که در تردیدم.....تو چطور؟؟


JPEG image

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/26 :: نویسنده : زهرا .


خدایا از مخلوقاتت دل سردم

                                    از جهانت دلم گرفته


                                                        از دعا هایم دل شکسته


                                                 اما...


                    از تو و یاد تو دل گرمم...


دلم گرفته به اندازه بزرگی تمام دنیا...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/26 :: نویسنده : زهرا .


برای نابینا شیشه والماس یكی است


پس

اگر كسی ارزش تورا ندانست تو بی ارزش نیستی...


او نابیناست

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بوی بغض میدهی بانو....


نبینم اشک هایت راحرام کسانی کنی...


که بی ارزشند...


احساست راخرج آنهایی کن که قدربدانند


روحت را اسیر آدم ها نکن...


این آدم ها.آدم های سابق نیستند...


بوی گرگ میدهند...


روحت را میدرند.احساست رازخمی میکنند...


آدم های اینجا امن نیستند...


چاره ای نیست....


دلتنگ نباش بانو...دنیاهمین است..... 


 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/24 :: نویسنده : زهرا .

ﻭﻗﺘﮯ ﻣﯿﺒﯿﻨﮯ ﺍﻭﻧﮯ ﮐِﮧ ﺩﻭﺳِـــــﺶ ﺩﺁﺭﮮ ,,

ﻓَــﺮﻕِ ﺗــــــــــــــــــﻮ ﻭَ ﺑَﻘﯿــَّّــــــــﮧ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧِﮧ

ﺑِﮩﺘــــَﺮ ﮐﮧ ﺑﺂ ﮬَﻤﻮﻥ ﺑَﻘﯿـــــِّــــــــﮧ ﺑﻤﻮﻧﮧ …

ﺯﯾﺂﺩ ﻭﺁﺳِﮧ ﻧِﮕـــَﮧ ﺩﺁﺷﺘَﻨِﺶ ﺗَﻠــــﺂﺵ ﻧَﮑُﻦ

ﯾﮧ ﻓـَـ??ــــﻨﺪَﮎ ﺑﮕـــــــﯿﺮ ﺯﯾـﺮِ ﺭﺁﺑِﻄــَــــﺖ

ﮔـــــــــــــــــــــــــﻮﺭِ ﺑﺂﺑﺂﮮِ ﺍِﺣﺴـــــﺂﺳِﺖ …

ﻣﻮﻧﺪَﻧـــــﮯ ﺭﺁﮬِﺸــــــﻮ ﺑَﻠَـــــــﺪِﮦ

ﺭَﻓﺘَـﻨﮯﺍَﻡ ﺑَﮩــــــــﺂﻧَﺶـــــــــﻮ ✘…

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/22 :: نویسنده : زهرا .


چــه لــَحظـه ے دردآوریــه ...

اون لـَحــظه کـه میپـُرسـه خوبــے ؟

پـَنـج خـَط تـایپ میکـُنے ولــے بجـاے 

" Enter "

هــَمـه روپـاکـــ میکـُنـے ومینـِویسـے خوبـَم ... تـوچــطورے ؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/22 :: نویسنده : زهرا .


بـه رفـتن کـه فـکر مـیکنی،


اتـفاقی مـی افـتد کـه مـنصرف مـی شـوی...


مـیخواهی بـمانی،


رفـتاری مـیبینی کـه انـگار بـاید بـروی !


ایـن بـلاتکلیفی خـودش کـلی جـهنم اسـت...نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/20 :: نویسنده : زهرا .


وقتی خواستی دل ی اسفندی رو بشکنی ی چیز رو اصلا فراموش نکن…..

 اینکه هیچ وقت ترمیم نمیشه……


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/20 :: نویسنده : زهرا .

 دلم گرفته است

دلم گرفته است


به ایوان میروم و انگشتانم را


بر پوست کشیده ی شب می کشم


چراغ های رابطه تاریکند


چراغ های رابطه تاریکند


کسی مرا به افتاب


معرفی نخواهد کرد


کسی مرا به مهمانی گنجشگ ها نخواهد برد


پرواز را به خاطر بسپار


پروانه مردنی است

 

فروغ فرخزاد


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/20 :: نویسنده : زهرا .

آهای پسر

هیچ وقت دل یه اسفند ماهی رو نشکن...


اشکشو در نیار...


نگران اسفندیا نیستم


شنیدم اه شون زود میگیره


نگران دخترتم...


نکنه تقاص اه اونو دختر تو پس بده؟؟؟؟


ببینم طاقت اشکای دخترتم داری؟


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/20 :: نویسنده : زهرا .

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/01.jpg

 

خـــوشبختی یعنـــی :

واسه كسی كه برات مــهمه ،

مهم بــــاشی !

همــین !

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/02.jpg


 
اصلا می دانید فلسفه ی وجودی ِ سرماخوردگی به همین است.

اینکه صدایت بگیرد و کسی پشت گوشی بپرسد: رفتی دکتر؟!

اصلا عطسه و سرفه برای این است که صدایش به گوش کسی برسد.

بلند شود یک چای لیمو برایت دم بکند ... کمی نگران حالت بشود....


http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/03.jpg

خوشـــــــبختی یعنی...

در خاطر کسی ماندگار هستی ..

که لحظه های نبودنت را ...

با تمام دنیــــــــا عوض نمیکند..


http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/05.jpg


 
دیگر چیزی نمیخواهم...

آغوش تو باشد و ..

شــــــانه های تو...

به دنیـــــــــــا میگویم خداحافظ...

دنیای منی تـــــــو

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/09.jpg


 
من تـــــ♥ــو را دوست دارم...

نه از روی تنهایی 

نه از روی نیــــاز 

تنها به این دلیـــــــل که .. 

تــــ♥ــــو سزاوار عشـــــق ِ منی
 

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/10.jpg


 
ﭘـــﺲ ﺍﺕ ﻧﻤـــﯽ ﺩﻫﻢ..

ﺑـــﻪ ﻫـــﯿﭻ ﺳﺎﻋــــﺘﯽ

ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﺍﯼ

ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﻗﯿﻤﺘــــﯽ !

ﺳﺨﺖ ﭼﺴﺒﯿــــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻤﺎﻣــــﺖ ﺭﺍ

ﻣﮕــر ﺗو را ﺳـــــﺎﺩﻩ ﺑﺪﺳــــﺖ آﻭﺭﺩﻡ ...

ﮐﻪ راحـــــت ﺍﺯ ﺩﺳﺘــــﺖ ﺑﺪهــــم ...

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/11.jpg

عشـــ♥ـق یعـــــنی .....

وقــتـــــی ناراحــــــتم.....

وقتــــــــی بغض کـردم....

بغلم کـــنی و بگـــــــی..

ببیـــنم چشـــــماتو.......

منـــو نـــــــگاه کن .....

اگه گریــــــــــه کنی ....

قـــــــــــهر میکنم میرمـا...!!
 http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/12.jpg


عشـــــق تــــــــو...

تنهــــا سرمـــایــــه ی...

زندگى مـــنه...
 


http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/13.jpg


درست است که بعضی ها بوده اند ..

و بعضی ها هستند...

و خیلی ها هم بعدا می آیند...

اما من میخواهم...

عزیز دل تو باشم عشقـــــــــم


http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/14.jpg

کسی رو داری که ..

وقتی اعصاب نداری درکت کنه...

وقتی دلت گرفته قربون صدقه ات بره...

وقتی بهونه میگیری .. بفهمتت و صبور باشه..

و از همه مهم تر دوستت داشته باشه و ..

تو هم دوستش داشته باشی ...

اگه داری قدرشـــــــو بدون و هیچ جوری...

از دستش نده.. !!
 


http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/15.jpg

خُـــــــدایا ...

قسمت و حکمتت رو بگذار..

واسه اونهایی که درکـــــش میکنن...

واسه من ...

لـــــطفا فقـــــط معجزه کن....

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/16.jpg


خوشــبخـتی یعنـی ..

اون لحظه که بدونی ..

عشـــقت اومــده ...

بمونه برای همیشه

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/17.jpg

گــــاهى بى هیــــــــچ بهانه..

كسى را دوست دارى ... 

امــــــــا ... 

گــــاهى با هــــــــزار_دلیل هم..

نمیتوانى یكى را دوست داشته باشى...

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/18.jpg


داشــــتن یکـــی کـــه

دوستـــش داشـــــــته باشی و

بدونـــی 

اونـــم بیشتـــر از جـــونش دوستـــت داره

اوج خوشــــــــبختیه ..


http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/19.jpg

وقتی به یه آهنگی میرسی که..

باهاش کلی خاطره داری

مهم نیست کجا باشی

کی پیــــــــشت باشه

فقط تویی و اون آهنگ

وخاطـــــــراتی که ..

لحظه به لحظه برات تازه تر میشند...

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/20.jpg
 

تـــــ♥ـــــو که باشی کافیست !!

مگر من به جز ..
.
" نفـــــس "

چه میخواهم عشــــــقم ؟ !


http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/21.jpg

من خــــــــــوشبخــــت ترینم ..

چـــون تــــــــو رو دارم ..

تــــــویی که ..

حتـــــی فکر کردن بهت ..

قلبمـــــو گرم میکـــــنه ..

تـــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم ..

هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم

محبوب ِ قلبـــــم ..

دوستــــــت دارم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/20 :: نویسنده : زهرا .

http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Namayesh-Ehsas19/13.jpg


باران رحمت خدا همیشه می بارد

تقصیر ماست كه كاسه هایمان را برعكس گرفته ایم!

http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Namayesh-Ehsas19/14.jpg


هروقت از كسی ناراحت شدی...

یه لحظه...

فقط یه لحظه ....

به نبودنش فكر كن.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/18 :: نویسنده : زهرا .

√ _ یـﮧ لیــواטּْ از تـــو اوטּْ ڪـابیـنـت بــرבار!

+ خـب.


_ پـرتـش ڪـטּْ زمیـטּْ!


+ خـب.


_ شڪـωـت ؟؟


+ آره !


_ حـالا ازش عـذر خـواهـے ڪـטּْ!


+ ببخـشیــב لیــواטּْ، منظــورے نـבاشتــم!


_ בوبـاره בرωــت شُـב ؟


+ نــﮧ …!


_ متـوجـﮧ مـے شـے ؟؟؟


asheghane 11

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1394/04/18 :: نویسنده : زهرا .

√ مـכّتــے اωـت כرכ هـایــم را حـس نـمــے ڪنـــم…!

כرכ هــا تمـــام نشـכه…


اعـصــابــم כیگــر ڪـار نـمــے ڪنــכ (!)


و ایـטּ ابــﭡــכاے ” مُــرכטּ ” اωـت…!asheghane 7

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
درباره وبلاگ


اگر گره ی زندگیت خسته ات کرد و افتادی به نفس نفس
اگر موندی میون یه درموندگی عجیب
و پرسیدی از خودت: از کجا خوردم که اینجوری زخمی شدم؟
برگرد خونه… خونه… خونه…
دستانِ مادرت محل سجده است به فتوای تمام مراجع !
اذان به افق مادر است این حوالی
اگر اول وقت اجابتش نکردی، قضایش را بجا بیور
ببین دل و جان مادرت از وجودت خراشیده نیست؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
✘ بــیـشـتَـریـن ضَـربـه هــارو خــوبتًـریـن آدمــا میـخـورَن . . .
واسِـــه خــوبـیـاتــون حًــد بذاریـــن ✘
☜✘ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻟﯿــــــــــــــﺎﻗﺘﺶ" ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻣﺮﺍﻣـــــــــــﺖ ...!!!!
♥♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥♥ ♥♥
"بنام مادر"

پـا به پـای غـم من پیـر شـد و حـرف نـزد...!!!
داغ دیـد از من و تبخـیر شـد و حـرف نـزد...!!!
شب به شب منتظرم بود و دلش پر آشوب.!!!
شب بـه شب آمـدنـم دیـر شد و حـرف نزد.!!!
غصـه میخـورد کـه مـن حـال خـرابـی دارم...!!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

..........…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•

........I Love you

.......I Love you

......I Love you

.....I Love you

....I Love you

...I Love you

..I Love you

.I Love you

.I Love you

.I Love you

..I Love you

...I Love you
........I Love you

.......I Love you

......I Love you

.....I Love you

....I Love you

...I Love you

..I Love you

.I Love you

.I Love you

.I Love you

..I Love you

...I Love you
........I Love you

.......I Love you

......I Love you

.....I Love you

....I Love you

...I Love you

..I Love you

.I Love you

.I Love you

.I Love you

..I Love you

...I Love you

مدیر وبلاگ : زهرا .
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بیست اسکریپت

کج شدن تصاویر

کد سیاه و سفید شدن عکس ها